Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Lời thành thật thì không đẹp.
Lời đẹp thì không thành thật - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lo thắng người thì loạn
Lo thắng mình thì bình - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không có lỗi nào to bằng ham muốn
Không có tai họa nào to bằng không biết đủ - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
3

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

học vấn mà không có đạo đứcngười ác
Có đạo đức mà không có học vấn là người quê - Lã Tư Phúc[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Lã Tư Phúc

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra
Kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi - Lã Khôn[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Lã Khôn

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở - Khổng Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Khổng Tử

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người - Khổng Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Khổng Tử

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân
Kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác - Khổng Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Khổng Tử

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Không oán trời, không trách người là quân tử - Khổng Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Khổng Tử

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING