Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ - Mạnh Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Mạnh Tử

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Xử những việc khó xử càng nên khoan dung
Xử với người khó xử càng nên trung hậu
Xử thời buổi khó khăn càng nên tự nhiên như vô tâm - Lý Tiêu Viễn[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì trộm cướp - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Biết người là trí, biết mình là sáng - Lão Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Lão Tử

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người - Lã Khôn[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Lã Khôn

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nghệ thuật cao quí nhất để sống hạnh phúc chính là nghệ thuật sống - Jean-François Ducis[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Hạnh phúc, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bí quyết thành công nằm ở trong công việc bạn làm và cách bạn nói - Elmer Wheeler[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Elmer Wheeler

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chính nhân cách làm nên con người - John Locke[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: John Locke

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tình cảm thâm nhập được nơi mà lý trí bất lực - Saint Bonaventure[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING