Chuyển nhượng website danhngon.info cho người có tâm huyết

Do không còn thời gian để phát triển & duy trì tiếp, tôi quyết định sẽ chuyển nhượng website danhngon.info này cho người thực sự có tâm huyết để duy trì, phát triển và mở rộng hơn nữa

Giá chuyển nhượng là 30 triệu, bao gồm toàn bộ domain, code, database, socials, tools

Nếu bạn thực sự tâm huyết với lĩnh vực này, đừng ngại liên hệ chúng tôi với bất kì đề xuất nào khác

Có thể cùng vui khi thành công mà khó có thể cùng lo lúc ban đầu, đó là những kẻ tầm thường - Tô Đông Pha[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tô Đông Pha

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Yêu người thì người theo mà yêu mình
Làm lợi cho người thì người theo mà làm lợi cho mình - Mặc Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Mặc Tử

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lòng hiếu thảo và sự tôn khính người trên là cái gốc của đạo nhân - Luận Ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Luận Ngữ

Thể loại: Gia đình, Giáo dục, Xã hội, Tâm hồn, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Càng trọng cái danh thì cái thực càng mất
Càng nói về đạo thì đạo chẳng còn - Lục Tượng Sơn[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Lòng trung thành sẽ không có được nếu như sâu thẳm tận cõi lòng không có sự tự hiến - Thomas Woodrow Wilson[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người quân tử không thương thân mình trước mà lo nước nhà suy - Tô Tuân[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tô Tuân

Thể loại: Xã hội, Giáo dục, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người bạn chân thành là vị Bồ Tát hóa thân - Lỗ Tấn[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Lỗ Tấn

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tự do là điều bạn không thể có, khi không sẵn lòng trao nó cho người khác - William Allen White[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu bạn tự cho mình là thông minh">người thông minh nhất thì đừng nên trách người khác không thể hiểu nổi mình - George Bernard Shaw[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Một khi bạn đã tặng con ngựa rồi thì hãy cho luôn cả bộ yên cương - Ngạn ngữ Ả Rập[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING