Bạn hãy đề phòng người chỉ đọc một cuốn sách - Ngạn ngữ La Tinh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Tục ngữ, Sách, Dzui, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng nói những điều đã đọc được mà hãy nói những điều đã hiểu - Tục ngữ Azerbaijan[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tục ngữ, Sách, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 1 cảm nhận

Đọc muôn quyển sách, đi muôn dặm đường - Thành ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Thành ngữ

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Giáo dục, Tục ngữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đối với những người không biết làm chủ đầu óc thì sách liệu có mang lại lợi ích gì?
Đưa sách cho họ có khác nào đưa chiếc gương cho người mù - Châm ngôn Ấn Độ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Dzui, Tục ngữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau lưng ngựa và ở cạnh người ngu - Ngạn ngữ Đức[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Dzui, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tốt danh hơn giàu của - Ngạn ngữ Anh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Tâm hồn, Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng sống theo điều ta mong ước, hãy sống theo những điều ta có thể - Ngạn ngữ Latin[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Tục ngữ, Cuộc sống, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nếu trái tim bạn là một đóa hoa hồng, thì miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương - Ngạn Ngữ Nga[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Thể loại: Tâm hồn, Cuộc sống, Giáo dục, Tục ngữ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm hồn - Ngạn ngữ Đức[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm hồn - Ngạn ngữ Đức[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tục ngữ, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING