Chia sẻ thiệp danh ngôn này trên
0

Thể loại: Động vật, Hài, Cận cảnh, Tha thứ

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ thiệp danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tha thứ, Cận cảnh

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ thiệp danh ngôn này trên
0

Thể loại: Tha thứ, Cám ơn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING