Đến lúc cuối cùng, bạn sẽ không được đánh giá bởi những gì đã cam kết thực hiện, mà bởi những gì bạn đã hoàn thành - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng vội đánh giá điều gì khi bạn chưa có cái nhìn toàn cảnh hay chưa từng trải; mọi điều đúng sai trong đời chỉ là tương đối mà thôi - Gabriel Garcia Marquez[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tôi thà ở giữa những người luôn đánh giá thấp mình còn hơn; điều này cho tôi động lực đi ra ngoài và làm những điều to lớn khiến mọi người ngạc nhiênthích thú - Mark Zuckerberg[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Nghệ thuật tối thượng của người thầyđánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo - Albert Einstein[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Chúng ta luôn đánh giá quá cao sự thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá thấp sự thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới. Đừng để mình bị ru ngủ trong sự trì trệ - Bill Gates[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Bill Gates

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bệnh nặng mới dùng thuốc, cũng như khát nước mới lo đào giếng
Đánh giặc rồi mới rèn gươm, há chẳng muộn lắm sao? - Tố Vân[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tố Vân

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta
Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang co thể mất dần
Hãy đến với người làm ta cười vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khuyết danh

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khuyết danh

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Kẻ nào không có tình yêu ở mình, kẻ đó đánh giá các tặng phẩm của người theo tính hiếu dụng của chúng - Rabindranath Tagore[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mới thoáng vẻ bề ngoài, chớ vội vàng đánh giá - Tục ngữ[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tục ngữ

Thể loại: Tục ngữ, Giáo dục, Cuộc sống, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING