Kinh doanh bắt đầu khi bạn có tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn, bạn chẳng làm được gì cả. Hãy nhớ trở ngạicánh cửa dẫn đến thành công và đứng trước bất cứ khó khăn nào xin đừng lùi bước - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Hãy mở rộng các tính cách của chúng ta, mở rộng những cánh cửa lòng để ánh nắng thiện chítử tế ùa vào - Orison Swett Marden[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Khuyết danh

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Hạnh phúc, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Người lữ hành phải gõ hết mọi cánh cửa trước khi đến cửa của mình - Rabindranath Tagore[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sách là chìa khóa đã mở cánh cửa tự do cá nhân cho tôi.Tôi học đọc lúc lên ba, và ngay sau đó, tôi đã khám phá được là có nguyên cả một thế giới để chinh phuc, một thế giớinằm quá phía bên ngoài nông trại của chúng tôi ở Mississippi - Oprah Winfrey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Oprah Winfrey

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Cái khó khăn chính đối với người đàn bà đức hạnh không phải là chinh phục họ, mà là đưa họ vào một nơi khép kín.
Cái đức hạnh của họ làm bằng những cánh cửa nửa mở nửa đóng - Hippolyte Jean Giraudoux[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Phụ nữ, Tình yêu, Đàn ông

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING