Bạn là người thành công thì chơi gì cũng không ai chỉ trích bạn, nếu không bạn chơi gì cũng sẽ thành người sai - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Xã hội, Thời gian, Thành công, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Những người thành công thường đi đến quyết định rất nhanh chóng và thay đổi nó rất chậm; còn người thất bại thường quyết định rất chậm đồng thời thường xuyên và mau chóng thay đổi nó - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Thành công, Nghệ thuật, Dzui, Xã hội, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Những thành công">người thành công không chờ đợi các cơ hội đến gõ cửa nhà họ; họ đã tạo ra nó, đó là lý do tại sao họ gặt hái thành công với những gì họ đã gieo hạt - Chris Grosser[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Chris Grosser

Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó quyến rũ những người thông minh rơi vào ý nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ thất bại - Bill Gates[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Bill Gates

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Giáo dục, Thành công, Nghề nghiệp

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Có hai hạng người: những người làm công việc và những người lấy công trạng
Hãy là người của nhóm thứ nhất, nơi đó ít có sự cạnh tranh lẫn nhau - Indira Gandhi[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Indira Gandhi

Thể loại: Nghề nghiệp, Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Sự làm biếngcon đường ngắn nhất đi tới cái chết và sự siêng năng là con đường của sự sống; những kẻ ngu là kẻ lười biếng, những người khônngười siêng năng - Thích Ca Mâu Ni[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Nhân ngày 8-3 em xin chúc các cô lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cám ơn các cô - Chúc 8-3[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Chúc 8-3

Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắcsáng sủa hơn - Gotthold Ephraim Lessing[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Sách, Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hãy học cách tôn trọng sách">tôn trọng sách, hãy nhớ rằng sách là do con người tạo ra, vì vậy tôn trọng sách cũng chính là tôn trọng con người - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Sách, Tâm hồn, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING