Xây cầu có nghĩa gì khi bạn không biết chắc mình có muốn sang sông hay không, hoặc khi bạn chưa biết mình sẽ làm gì khi đã sang được bên kia sông? Cầu được xây để phục vụ cho một mục đích cụ thể, và mục tiêu của bạn cũng phải cụ thể như vậy - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Thành công, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khát vọng vươn lên phía trước đó chính là mục đích của cuộc sống - Maksim Gorki[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Maksim Gorki

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Tìm ra mục đích lớn lao của cuộc đời. Chúng ta đều sinh ra với một món quà để cho đi trong cuộc sống, một món quà chứa đựng tất cả những ham muốn, sở thích, niềm đam mêsự tò mò. Món quà này, trên thực tế, là mục đích của chúng ta - Steve Jobs[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Steve Jobs

Một, nhớ rằng luôn nhìn lên những vì sao và đừng nhìn xuống dưới chân
Hai, không bao giờ từ bỏ công việc bởi nó làm cho các con cảm thấy có ý nghĩa, mục đích, không có công việc thì cuộc đời trống rỗng
Ba, nếu may mắn tìm được tình yêu, luôn nhớ rằng mình có nó, đừng để nó vuột mất - Stephen Hawking[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Trong cuộc sống của mỗi con người, sự rỗng tuếch là cái đáng sợ hơn cả. Không có mục đích, họ cứ sống sôi nổi trong đời như mảnh giẻ rách trên những dòng sông - Bill Gates[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Bill Gates

Thể loại: Cuộc sống, Tâm hồn, Xã hội, Giáo dục, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Luân lý đủ cho cuộc đời là một ý thức và một mục đích - Rachel Naomi Reman[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong ước cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện - Plato[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Plato

Thể loại: Tâm hồn, Cuộc sống, Giáo dục, Xã hội, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh - Denis Diderot[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Denis Diderot

Thể loại: Dzui, Cuộc sống

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần - Alphonse de Lamartine[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Tình yêu, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Hôn nhân không phải là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu, bởi đó không phải là mục đích của hôn nhân - Hector P. Garcia[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Tình yêu, Cuộc sống, Gia đình, Hạnh phúc

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING