Xây cầu có nghĩa gì khi bạn không biết chắc mình có muốn sang sông hay không, hoặc khi bạn chưa biết mình sẽ làm gì khi đã sang được bên kia sông? Cầu được xây để phục vụ cho một mục đích cụ thể, và mục tiêu của bạn cũng phải cụ thể như vậy - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Thành công, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Khi người thành đạt có được thành tựu, nó chưa phải là trạng thái ổn định mà mới chỉ là sự khởi đầu. Người thành đạt luôn hướng về phía trước - họ luôn đoán trước được thương vụ kế tiếp và có sẵn một mục tiêu khác - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Thể loại: Cuộc sống, Nghệ thuật, Xã hội, Thành công

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mục tiêu của việc dạy dỗ học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy - Elbert Hubbard[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Elbert Hubbard

Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện - Vijaya Lakshmi Pandit[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0
Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng
Chỉ có bạn mới biết được những gì tốt nhất cho chính mình - Khuyết danh[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: Khuyết danh

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Giáo dục

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Mục tiêu của chiến tranhhòa bình - Aristotle[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
2

Tác giả: Aristotle

Thể loại: Cuộc sống, Dzui, Xã hội, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Ðạt được một mục tiêubước khởi đầu để đi đến một mục tiêu khác - John Dewey[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Tác giả: John Dewey

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING