Sống thoải mái hơn đi, bạn không có nhiều "khán giả" quan sát bạn đâu - Sưu tầm[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Quân địch mà ta bắt được, nếu chỉ vì nóng giận đem tàn sát đi thì không có lợi cho ta, vì ta đã khêu căm thù, gợi chí huyết chiến của địch - Tôn Võ Tử[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Tôn Võ Tử

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Nghệ thuật, Chính trị

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đối với một người biết quan sát, thời gian không bao giờ trôi qua một cách oan uổng
Đối với người không biết quan sát, vô công rỗi nghề, thời gian là một sự chán chường
Đối với người hay suy tư thời giờ là quý báu - Alfred de Vigny[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Dzui, Thời gian, Cuộc sống, Nghệ thuật

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bất cứ sự hiểu biết gì cũng đều do quan sátkinh nghiệm mà có
Nhà phê bình là người biết đọc sáchchỉ dẫn cho kẻ khác cách đọc sách - Augustin de Saint Beuve[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Sách, Giáo dục, Xã hội, Nghề nghiệp, Dzui

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Đối với một người biết quan sát, thời giờ không bao giờ trôi qua một cách oan uổng
Đối với người không biết quan sát, vô công rỗi nghề thời giờ là một sự chán chường
Đối với người hay suy tư thời giờ là quý báu - Alfred de Vigny[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Cuộc sống, Xã hội, Tâm hồn, Thời gian

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Học quan sát là một thuật lâu và khó nhất - Jules Alfred Huot de Goncourt[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Thể loại: Giáo dục, Cuộc sống, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

Bất cứ sự hiểu biết gì cũng đều do quan sátkinh nghiệm mà biết.
Nhà phê bình là người biết đọc sáchchỉ dẫn cho kẻ khác cách đọc sách - Augustin de Saint Beuve[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Xã hội, Cuộc sống, Giáo dục, Tâm hồn

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING