Kinh doanh bắt đầu khi bạn có tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn, bạn chẳng làm được gì cả. Hãy nhớ trở ngạicánh cửa dẫn đến thành công và đứng trước bất cứ khó khăn nào xin đừng lùi bước - Donald Trump[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
0

Tác giả: Donald Trump

Đọc sách là để mở rộng tầm nhìn, kích thích suy nghĩ và làm phong phú trí tuệ - Michel Eyquem de Montaigne[Xem chi tiết]
Chia sẻ danh ngôn này trên
1

Thể loại: Sách, Cuộc sống, Tâm hồn, Giáo dục, Xã hội

Bạn chưa viết cảm nhận trong danh ngôn này 0 cảm nhận

SHARING