Các danh ngôn mới nhất từ DanhNgôn.info http://danhngon.info/rss/ DanhNgon.info - Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống vi-vn Copyright (C) DanhNgôn.info 60 DanhNgôn.info RSS Bạn thân là thân ai nấy ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/ban-than-la-than-ai-nay-loban.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Bạn thân là thân ai nấy lo Bạn chí cốt là cốt ai nấy hốt - Sưu tầm https://danhngon.info/ban-than-la-than-ai-nay-loban.html https://danhngon.info/ban-than-la-than-ai-nay-loban.html Thu, 04 May 17 20:34:02 +0700 Cơ hội giống như bình minh, ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/co-hoi-giong-nhu-binh-minh-neu.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lơ - William Arthur Ward https://danhngon.info/co-hoi-giong-nhu-binh-minh-neu.html https://danhngon.info/co-hoi-giong-nhu-binh-minh-neu.html Sun, 04 Dec 16 13:00:01 +0700 Làm tốt một việc không ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/lam-tot-mot-viec-khong-quan-trong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng - Sưu tầm https://danhngon.info/lam-tot-mot-viec-khong-quan-trong.html https://danhngon.info/lam-tot-mot-viec-khong-quan-trong.html Thu, 17 Nov 16 12:55:50 +0700 Tài năng của người đàn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/tai-nang-cua-nguoi-dan-ong-thuong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Tài năng của người đàn ông thường tỷ lệ nghịch với ngoại hình - Jack Ma https://danhngon.info/tai-nang-cua-nguoi-dan-ong-thuong.html https://danhngon.info/tai-nang-cua-nguoi-dan-ong-thuong.html Thu, 17 Nov 16 12:54:15 +0700 Xây cầu có nghĩa gì khi bạn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/xay-cau-co-nghia-gi-khi-ban-khong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Xây cầu có nghĩa gì khi bạn không biết chắc mình có muốn sang sông hay - Donald Trump https://danhngon.info/xay-cau-co-nghia-gi-khi-ban-khong.html https://danhngon.info/xay-cau-co-nghia-gi-khi-ban-khong.html Thu, 10 Nov 16 20:51:38 +0700 Khi người thành đạt có ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/khi-nguoi-thanh-dat-co-duoc-thanh.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Khi người thành đạt có được thành tựu, nó chưa phải là trạng thái ổn đ - Donald Trump https://danhngon.info/khi-nguoi-thanh-dat-co-duoc-thanh.html https://danhngon.info/khi-nguoi-thanh-dat-co-duoc-thanh.html Thu, 10 Nov 16 20:50:40 +0700 Bất cứ lúc nào bắt đầu ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/bat-cu-luc-nao-bat-dau-mot-viec.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Bất cứ lúc nào bắt đầu một việc mới, tôi đều biết mình phải có nhiều t - Donald Trump https://danhngon.info/bat-cu-luc-nao-bat-dau-mot-viec.html https://danhngon.info/bat-cu-luc-nao-bat-dau-mot-viec.html Thu, 10 Nov 16 20:48:09 +0700 Chỉ cần một lỗ hổng có ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/chi-can-mot-lo-hong-co-the-danh.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Chỉ cần một lỗ hổng có thể đánh chìm cả con tàu lớn - Donald Trump https://danhngon.info/chi-can-mot-lo-hong-co-the-danh.html https://danhngon.info/chi-can-mot-lo-hong-co-the-danh.html Thu, 10 Nov 16 20:47:12 +0700 Đến lúc cuối cùng, bạn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/den-luc-cuoi-cung-ban-se-khong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Đến lúc cuối cùng, bạn sẽ không được đánh giá bởi những gì đã cam kết - Donald Trump https://danhngon.info/den-luc-cuoi-cung-ban-se-khong.html https://danhngon.info/den-luc-cuoi-cung-ban-se-khong.html Thu, 10 Nov 16 20:46:38 +0700 Kinh doanh bắt đầu khi bạn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/kinh-doanh-bat-dau-khi-ban-co-tam.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Kinh doanh bắt đầu khi bạn có tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn, bạn chẳng làm - Donald Trump https://danhngon.info/kinh-doanh-bat-dau-khi-ban-co-tam.html https://danhngon.info/kinh-doanh-bat-dau-khi-ban-co-tam.html Thu, 10 Nov 16 20:45:59 +0700