Các danh ngôn mới nhất từ DanhNgôn.info http://danhngon.info/rss/ DanhNgon.info - Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống vi-vn Copyright (C) DanhNgôn.info 60 DanhNgôn.info RSS Có tiền chưa chắc có tất ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/co-tien-chua-chac-co-tat-ca-co.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Có tiền chưa chắc có tất cả. Có tất cả chắc chắn là có tiền - Sưu tầm https://danhngon.info/co-tien-chua-chac-co-tat-ca-co.html https://danhngon.info/co-tien-chua-chac-co-tat-ca-co.html Thu, 31 Jan 19 09:51:54 +0700 Đừng lấy lòng kẻ khác, ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/dung-lay-long-ke-khac-ho-se-khong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Đừng lấy lòng kẻ khác, họ sẽ không hiểu lòng bạn đâu - Sưu tầm https://danhngon.info/dung-lay-long-ke-khac-ho-se-khong.html https://danhngon.info/dung-lay-long-ke-khac-ho-se-khong.html Sat, 03 Mar 18 10:08:31 +0700 Đừng lúc nào cũng để tâm ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/dung-luc-nao-cung-de-tam-den-anh.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Đừng lúc nào cũng để tâm đến ánh mắt của người khác, như thế bạn sẽ số - Sưu tầm https://danhngon.info/dung-luc-nao-cung-de-tam-den-anh.html https://danhngon.info/dung-luc-nao-cung-de-tam-den-anh.html Sat, 03 Mar 18 10:07:17 +0700 Sống thoải mái hơn đi, bạn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/song-thoai-mai-hon-di-ban-khong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Sống thoải mái hơn đi, bạn không có nhiều "khán giả" quan sá - Sưu tầm https://danhngon.info/song-thoai-mai-hon-di-ban-khong.html https://danhngon.info/song-thoai-mai-hon-di-ban-khong.html Sat, 03 Mar 18 10:05:45 +0700 Bắt đầu không bao giờ là ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/bat-dau-khong-bao-gio-la-muon-ca.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Bắt đầu không bao giờ là muộn cả - Sưu tầm https://danhngon.info/bat-dau-khong-bao-gio-la-muon-ca.html https://danhngon.info/bat-dau-khong-bao-gio-la-muon-ca.html Tue, 12 Dec 17 14:42:25 +0700 Bạn thân là thân ai nấy ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/ban-than-la-than-ai-nay-loban.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Bạn thân là thân ai nấy lo Bạn chí cốt là cốt ai nấy hốt - Sưu tầm https://danhngon.info/ban-than-la-than-ai-nay-loban.html https://danhngon.info/ban-than-la-than-ai-nay-loban.html Thu, 04 May 17 20:34:02 +0700 Cơ hội giống như bình minh, ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/co-hoi-giong-nhu-binh-minh-neu.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lơ - William Arthur Ward https://danhngon.info/co-hoi-giong-nhu-binh-minh-neu.html https://danhngon.info/co-hoi-giong-nhu-binh-minh-neu.html Sun, 04 Dec 16 13:00:01 +0700 Làm tốt một việc không ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/lam-tot-mot-viec-khong-quan-trong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng - Sưu tầm https://danhngon.info/lam-tot-mot-viec-khong-quan-trong.html https://danhngon.info/lam-tot-mot-viec-khong-quan-trong.html Thu, 17 Nov 16 12:55:50 +0700 Tài năng của người đàn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/tai-nang-cua-nguoi-dan-ong-thuong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Tài năng của người đàn ông thường tỷ lệ nghịch với ngoại hình - Jack Ma https://danhngon.info/tai-nang-cua-nguoi-dan-ong-thuong.html https://danhngon.info/tai-nang-cua-nguoi-dan-ong-thuong.html Thu, 17 Nov 16 12:54:15 +0700 Xây cầu có nghĩa gì khi bạn ... <img src="https://danhngon.info/danhngon/xay-cau-co-nghia-gi-khi-ban-khong.jpg" width="100" height="100" align="left" style="margin: 5px;" /><br />Xây cầu có nghĩa gì khi bạn không biết chắc mình có muốn sang sông hay - Donald Trump https://danhngon.info/xay-cau-co-nghia-gi-khi-ban-khong.html https://danhngon.info/xay-cau-co-nghia-gi-khi-ban-khong.html Thu, 10 Nov 16 20:51:38 +0700